Demolice a odpady

Zajištujeme kompletní bourací práce a demolice.

Rodinné domy ,průmyslové objekty , zemědělské usedlosti , statky .

Vykupujeme a drtíme beton.
Prodej betonového , asfaltového recyklátu a štěrku.

Vykupujeme staré trámy a řezivo.

Uskladňujeme a prodáváme zeminu  (lokality uskladnění na vyžádání).

Odvoz komunálního a stavebního odpadu na skládku za velkoobjemové ceny.